Статья 184. Стварэнне і адкрыццё пастаянных экспазіцый

1. Стварэнне пастаянных экспазiцый з’яўляецца вынiкам навукова-даследчай дзейнасці музея i адным з асноўных вiдаў музейнай дзейнасцi.

2. Этапамi стварэння пастаяннай экспазiцыi з’яўляюцца:

2.1. распрацоўка навукова-праектнай дакументацыi пастаяннай экспазiцыi, якая складаецца з навуковай канцэпцыi, абгрунтавання асноўнай iдэi, мэт i задач пастаяннай экспазiцыi, вызначэння шляхоў iх увасаблення, а таксама з тэматычнай структуры пастаяннай экспазiцыi, тэматыка-экспазiцыйнага плана i сцэнарыя пастаяннай экспазiцыi;

2.2. распрацоўка архiтэктурна-мастацкага рашэння пастаяннай экспазiцыi;

2.3. мантаж пастаяннай экспазiцыi.

3. Стварэнне пастаяннай экспазiцыi i распрацоўка навукова-праектнай дакументацыi пастаяннай экспазiцыi ажыццяўляюцца рабочай групай. Склад рабочай групы, яе кіраўнік, тэрміны пачатку і заканчэння работы па стварэнні пастаяннай экспазіцыі зацвярджаюцца кіраўніком музея, які з’яўляецца юрыдычнай асобай, або кіраўніком юрыдычнай асобы, падраздзяленнем якой з’яўляецца музей.

4. У музеях з абмежаваным штатам навуковых супрацоўнiкаў дапускаецца падрыхтоўка навукова-праектнай дакументацыi пастаяннай экспазiцыi музейнымi работнiкамi іншых музеяў або навуковымi работнiкамi навуковых устаноў на падставе грамадзянска-прававога дагавора.

5. Падрыхтаваная навукова-праектная дакументацыя пастаяннай экспазіцыі абмяркоўваецца на навукова-метадычным савеце музея i дасылаецца на рэцэнзаванне:

дзяржаўнымі музеямi раённага, гарадскога i сельскага падпарадкавання – у дзяржаўны музей абласнога падпарадкавання адпаведнага профiлю;

дзяржаўнымі музеямi абласнога (мiнскага гарадскога) падпарадкавання – у дзяржаўны музей рэспублiканскага падпарадкавання адпаведнага профiлю;

дзяржаўнымі музеямi рэспублiканскага падпарадкавання – у Мiнiстэрства культуры для разгляду на Рэспублiканскiм навукова-метадычным савеце па пытаннях музейнай справы;

дзяржаўнымі музеямi, якiя з’яўляюцца падраздзяленнямi юрыдычных асоб, – у дзяржаўны музей абласнога (мінскага гарадскога) або рэспублiканскага падпарадкавання адпаведнага профiлю;

прыватнымі музеямі – у дзяржаўны музей абласнога (мінскага гарадскога) падпарадкавання адпаведнага профiлю.

Рэцэнзаванне праводзіцца не пазней за дваццаць каляндарных дзён з дня атрымання навукова-праектнай дакументацыі пастаяннай экспазіцыі.

6. Архiтэктурна-мастацкае рашэнне пастаяннай экспазіцыі распрацоўваецца прафесiйнымi дызайнерамi i мастакамi, якiя знаходзяцца ў штаце музея, або адпаведнымi спецыялiстамi на падставе грамадзянска-прававога дагавора.

7. Навукова-праектная дакументацыя пастаяннай экспазіцыі не пазней за дваццаць каляндарных дзён з дня атрымання рэцэнзii i архiтэктурна-мастацкае рашэнне пастаяннай экспазiцыi зацвярджаюцца кiраўнiком музея, які з’яўляецца юрыдычнай асобай, або кіраўніком юрыдычнай асобы, падраздзяленнем якой з’яўляецца музей.

8. Зацверджаныя навукова-праектная дакументацыя i архiтэктурна-мастацкае рашэнне пастаяннай экспазіцыі з’яўляюцца падставай для заключэння адпаведных дагавораў на мантаж пастаяннай экспазiцыi.

9. Канструктыўныя змяненнi ў зацверджаныя навукова-праектную дакументацыю i архiтэктурна-мастацкае рашэнне пастаяннай экспазіцыі могуць быць унесены па рашэнні кiраўнiка музея, які з’яўляецца юрыдычнай асобай, або кіраўніка юрыдычнай асобы, падраздзяленнем якой з’яўляецца музей, толькi пасля атрымання рэцэнзіі ў парадку, прадугледжаным пунктам 5 гэтага артыкула.

10. Адкрыццё пастаяннай экспазiцыi ажыццяўляецца пасля яе прыёму камiсiяй, створанай загадам заснавальнiка музея, які з’яўляецца юрыдычнай асобай, або кіраўніка юрыдычнай асобы, падраздзяленнем якой з’яўляецца музей.

  PDF/DOC